ดูนาฬิกา

ดูนาฬิกา HUBLOT ทั้งหมด

เพศ

คอลเลกชั่น

กลไก

วัสดุตัวเรือน

ขนาดตัวเรือน

สายนาฬิกา (Strap)

Big Bang Integrated
Spirit of Big Bang 42mm
Big Bang Connected
Big Bang Partnerships
Big Bang Meca-10
Big Bang Unico 45มม.
Big Bang Unico 44มม.
Big Bang Unico 42มม.
Big Bang Original 44มม.
Big Bang Original 41มม.
Big Bang Original 38มม.
Big Bang One Click 39มม.
Big Bang One Click 33มม.
Big Bang Tourbillon
Big Bang Integrated 42mm
Classic Fusion Partnerships
Classic Fusion Aerofusion Chronograph
Classic Fusion Aerofusion Moonphase
Classic Fusion Chronograph 45มม.
Classic Fusion Chronograph 42มม.
Classic Fusion 3-Hands 45มม.
Classic Fusion 3-Hands 42มม.
Classic Fusion 3-Hands 38มม.
Classic Fusion 3-Hands 33มม.
Spirit of Big Bang Meca-10
Spirit of Big Bang Chronograph 45มม.
Spirit of Big Bang Chronograph 42มม.
Spirit of Big Bang Moonphase
Spirit of Big Bang 39มม.
Spirit of Big Bang Tourbillon
Big Bang One Click 33mm
MP-07
MP-09
MP-11

จุดเด่นของ Hublot อยู่ที่อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ นั่นคือ ศิลปะแห่งการผสมผสาน (Art of Fusion) ที่หมายถึง ความสามารถในการหลอมรวมขนบประเพณีอันเก่าแก่ของการประดิษฐ์นาฬิกา เข้ากับนวัตกรรมที่ล้ำหน้า และดีไซน์เหนือระดับ

We’re here to help


Loading Consult A Specialist Form

Change Country

Select your country:

Share

Share via:

To find out more about our available positions, please visit our Careers page.