อูโบลท์

ก่อตั้งขึ้นในปี 1980


จุดเด่นของ Hublot อยู่ที่อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ นั่นคือ ศิลปะแห่งการผสมผสาน (Art of Fusion) ที่หมายถึง ความสามารถในการหลอมรวมขนบประเพณีอันเก่าแก่ของการประดิษฐ์นาฬิกา เข้ากับนวัตกรรมที่ล้ำหน้า และดีไซน์เหนือระดับ

Hublot เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมทำการวิจัย พัฒนา ด้านวัสดุศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพและสืบสานความรู้ความเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการประดิษฐ์นาฬิกาชั้นสูงที่สืบทอดมาในหมู่ช่างผู้ชำนาญระดับแถวหน้าของวงการนาฬิกา และนี่คือศิลปะของการผสมผสาน (Art of Fusion) ในแบบของ Hublot ที่นำวัฒนธรรมการประดิษฐ์นาฬิกา มาหลอมรวมกับความก้าวหน้าทางเทคนิค เชื่อมโยงความสวยงามคลาสสิคของอดีต เข้ากับความล้ำสมัยของโลกอนาคต

และไม่ว่าจะกล่าวถึงการพัฒนาคุณสมบัติของโลหะล้ำค่า ซึ่งเป็นที่นิยมมาทุกยุคสมัย ให้มีความสวยงาม และรองรับการใช้งานได้ยอดเยี่ยม หรือการพลิกโฉมวงการนาฬิกาด้วยการผลิตวัสดุชนิดใหม่เอี่ยมขึ้นมาโดยเฉพาะ โลกอันไร้ขอบเขตของการรังสรรค์พัฒนาวัสดุ ถือว่าเป็นเสมือนหัวใจของศิลปะแห่งการผสมผสาน (Art of Fusion) อันเป็นปรัชญาของ Hublot เสมอ

ความกล้าที่จะแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลงานที่รังสรรค์ขึ้นด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญของแบรนด์เองเท่านั้น หากยังรวมไปถึงผลงานจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชื่อดังระดับโลก อย่างเช่น FIFA World Cup™ ที่ต่างก็มีความมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การสืบสานขนบประเพณีอันเก่าแก่ ต่อยอดสู่อนาคต

ค้นหาตามประเภทนาฬิกาใหม่

นาฬิกาผู้ชาย

นาฬิกาผู้หญิง

ค้นหาตามประเภทวัสดุ 

จุดเด่นของ Hublot อยู่ที่อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ นั่นคือ ศิลปะแห่งการผสมผสาน (Art of Fusion) ที่หมายถึง ความสามารถในการหลอมรวมขนบประเพณีอันเก่าแก่ของการประดิษฐ์นาฬิกา เข้ากับนวัตกรรมที่ล้ำหน้า และดีไซน์เหนือระดับ

We’re here to help


Loading Consult A Specialist Form

Change Country

Select your country:

Share

Share via:

To find out more about our available positions, please visit our Careers page.