MENU
  • Rolex
  • การนำ ROLEX เข้ารับบริการ
การนำ ROLEX เข้ารับบริการ

คงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์

การรับประกันความทนทาน

นาฬิกา Rolex ได้รับการออกแบบให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน นับตั้งแต่แนวคิดของนาฬิกา Rolex ไปจนถึงเวลาที่นาฬิกาออกจากห้องปฏิบัติการ ทุกๆ ขั้นตอนในการพัฒนาและการผลิตได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญเพียงข้อเดียวคือ คุณภาพ ด้วยเหตุนี้จึงไร้ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาที่นาฬิกา Rolex สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมสำหรับการส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้นาฬิกาคงอยู่สืบต่อไป

การนำ ROLEX เข้ารับบริการ

ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำ

เพราะการรับบริการแต่ละครั้งอาจห่างกันหลายปี นาฬิกาของคุณสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างที่สุด หนึ่งในฐานะตัวแทนจำหน่าย Rolex อย่างเป็นทางการ PMT The Hour Glass ได้รับอนุญาตให้สามารถรับนาฬิกา Rolex ของคุณเข้ารับบริการได้ ด้วยความรู้ ทักษะเฉพาะด้านและเทคโนโลยีโนว์-ฮาว เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดของนาฬิกา Rolex

การนำ ROLEX เข้ารับบริการ

การนำ ROLEX เข้ารับบริการที่
PMT THE HOUR GLASS

การนำ ROLEX เข้ารับบริการที่
PMT THE HOUR GLASS

ณ PMT The Hour Glass คุณสามารถเข้าถึงช่างทำนาฬิกาที่มีทักษะระดับสูงของ Rolex ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วโลก เราปฏิบัติตามขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ที่ออกแบบขึ้นเพื่อทำให้มั่นใจว่านาฬิกาทุกเรือนที่ออกจากเวิร์คช็อปของ Rolex จะมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลจำเพาะด้านการทำงานและความงดงามเช่นเดิม

ขั้นตอนการให้บริการของ ROLEX

ขั้นตอนการให้บริการของ ROLEX

ขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้มั่นใจว่านาฬิกา Rolex ทุกเรือนที่ออกจากห้องปฏิบัติงานของ Rolex จะยังคงคุณสมบัติการทำงานตรงตามข้อมูลจำเพาะและยังคงความงดงามเช่นเดิม แต่ละกลไกจะได้รับการซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ รวมถึงตัวเรือนและสายนาฬิกาที่จะถูกตกแต่งใหม่ด้วยความพิถีพิถันเพื่อคืนความเงางามให้เหมือนดังเดิม การจับเวลาที่แม่นยำและการกันน้ำจะได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่คุณสามารถคาดหวังได้จากนาฬิกา Rolex

การรับประกันบริการสองปี

การรับประกันบริการสองปี

หลังจากให้บริการแล้วเสร็จ Rolex ของคุณจะได้รับการรับประกันในการให้บริการสองปี การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือจากการจัดการนาฬิกาในทางที่ผิด การแทรกแซงใดๆ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Rolex หรือการเพิ่มชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ Rolex ไม่ได้ผลิตขึ้นจะทำให้การรับประกันบริการตกเป็นโมฆะ

การรับประกันบริการสองปี
การนำ ROLEX เข้ารับบริการ

We’re here to help


Loading Consult A Specialist Form

Change Country

Select your country:

Share

Share via:

To find out more about our available positions, please visit our Careers page.